پروژه های اجرا شده توسط شرکت پویش سازان هوشمند پارتاک
ردیف نام پروژه آدرس سیستم برق کشی
1 پروژه هتل ترنج کیش سیستم هوشمند
2 پروژه مسکونی آقای خبازیان چهارباغ بالا، کوچه مخابرات سیستم هوشمند
3 پروژه باشگاه ورزشی بالسا خیابان چهارباغ خواجو سیستم هوشمند
4 پروژه مسکونی آقای لیموچی خیابان جوشقانی سیستم هوشمند
5 پروژه مسکونی آقای کلانتر معتمدی خیابان شیخ کلینی سیستم هوشمند
6 پروژه مسکونی آقای وفایی خیابان توحید،کوچه کاویان سیستم هوشمند
7 پروژه مسکونی آقای لباف خیابان توحید،کوچه کاویان سیستم هوشمند
8 پروژه مسکونی آقای علینقیان خیابان عباس آباد، کوچه فردوسی سیستم هوشمند
9 پروژه  تجاری آقای اسفندیاری خیابان توحید، مجتمع کوه نور سیستم هوشمند
10 پروژه مسکونی آقای علینقیان خیابان مطهری سیستم هوشمند
11 پروژه مسکونی آقای سید قلعه خیابان مطهری سیستم هوشمند
12 پروژه هتل طلوع خورشید خیابان ابن سینا سیستم هوشمند
13 پروژه هتل عتیق خیابان ابن سینا سیستم هوشمند
14 پروژه مسکونی آقای عندلیب خیابان اردیبهشت، مادی عنصری سیستم هوشمند
15 پروژه مسکونی آقای شفیعی بلوار آیینه خانه، هتل پل سیستم هوشمند
16 پروژه اداری آقای دکتر مدنی خیابان صائب سیستم هوشمند
17 پروژه مسکونی آقای فریدی زاده خیابان رباط اول سیستم هوشمند
18 پروژه مسکونی آقای دکتر مدنی خیابان آذر سیستم هوشمند
19 پروژه مسکونی آقای مهندس فشارکی خیابان آذر، مادی فرشادی، مجتمع چناران سیستم هوشمند
20 پروژه مسکونی آقای محمدی خیابان کهندژ سیستم هوشمند
21 پروژه هتل زنبق یزد سیستم هوشمند
22 پروژه مسکونی آقای فوقی خیابان شهید امینی نژاد سیستم هوشمند
23 پروژه کلینیک زیبایی دکتر صابری خیابان بزرگمهر سیستم هوشمند
24 پروژه مسکونی آقای مساوات خیابان چهارباغ بالا، کوچه هدایتی سیستم هوشمند
25 پروژه اداری اداره برق یزد سیستم هوشمند
26 پروژه هتل انوری شیراز، خیابان انوری سیستم هوشمند
27 پروژه هتل کوثر شیراز، خیابان کریم خان زند سیستم هوشمند
28 پروژه نمایشگاه بین المللی کیش سیستم هوشمند
29 پروژه ارگ گوگد گلپایگان سیستم هوشمند
30 پروژه اداری آقای عندلیب خیابان توحید، مجتمع سایه سیستم هوشمند
31 پروژه مسکونی مهر 1 آقای استکی خیابان ابوریحان بیرونی سیستم سنتی
32 پروژه مسکونی آقای پاپی خیابان عاشق آباد سیستم سنتی
33 پروژه مسکونی آقای رشیدی خیابان جابر انصاری سیستم سنتی
34 پروژه مسکونی آقای حجازی خیابان جی شیر سیستم سنتی
35 پروژه مسکونی آقای پاکروان خیابان خورشید سیستم سنتی
36 پروژه  مسکونی کرانه 6 آقای محوری خیابان شریف واقفی سیستم سنتی
37 پروژه خانه کازرونی شهرداری خمینی شهر سیستم سنتی
38 پروژه مسکونی آقای دکتر حاج دایی خیابان ملاصدرا سیستم سنتی
39 پروژه باغ ویلای اقای دکتر حاج دایی خیابان مرق، مجتمع پزشکان سیستم سنتی
40 پروژه بازسازی ساختمان آقای قاسمی سپاهانشهر، خیابان خوارزمی 3 سیستم سنتی
41 پروژه اداری مخابرات شماره 2 خیابان چهارباغ بالا سیستم سنتی
42 پروژه تجاری شریف واقفی خیابان شریف واقفی سیستم سنتی
43 پروژه مسکونی آقای انصاری پور شهرک سلامت سیستم سنتی
44 پروژه مسکونی آقای  زمانی سه راه سیمین سیستم سنتی
45 پروژه باغ ویلای آقای انصاری پور کبوتر آباد سیستم سنتی
46 پروژه هتل ساسان شیراز، خیابان کریم خان زند سیستم سنتی
47 پروژه دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی خمینی شهر سیستم سنتی
48 پروژه مسکونی نگین زاینده رود خیابان جی شیر سیستم سنتی